top of page

Hizmetlerimiz

Bir kere birlikte yola çıktık mı, sonuna kadar varız

Stratejik Planlama 

Başarıya giden yola ışık tutuyoruz...

Büyüyen ve gelişen sanayi şartlarında yok olmamak, rekabetçi olabilmek ve büyüyen bir işletme olabilmek için, kalitenin, iş gücünün ve yönetim süreçlerinin, hızla ilerlemeye devam eden sanayi şartlarına uyumlu olabilmesi ile sağlanabilir. Bu koşullarda şirketlerin yönetimsel gelişimlerini yükseltmesi ve süreçlerini yönetim sistemi çerçevesinde geliştirmesi gerekmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Müşterilerimizin stratejik yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi sürecine destek verir, tüm sektörlerde ve kurumlarda strateji geliştirilmesine uzmanlık desteği sağlar, stratejiyi bir planın ötesine taşıyarak, stratejik yönetim kültürünü kurumsal iklimin bir parçası haline dönüştürülmesinde müşterilerimizle işbirliği yaparız.

Süreç Mühendisliği

Başarıya giden yolu şekillendiriyoruz...

Süreç mühendisliği; iş süreçlerinin haritalanması, uçtan uça süreçlerin analiz edilmesi,  iyileştirme alanlarının keşfedilmesi ile şirket stratejileri ile uyumlu ve verimli çalışan süreçlerin yeniden tasarlanması, sürekli iyileşme yaklaşımı ile süreç performans göstergelerinin düzenli izlenmesi ve geliştirmenin faaliyetlerinin hayata geçirilmesini kapsayan bir çevrimdir. 4NA Management Consulting olarak, uçtan uca süreç yönetimi yaklaşımı ile, kurumların tüm birimlerinin bütünleşik bir yapıda stratejik hedeflere yönelik çalışmasını, süreçlerinin buna göre iyileştirilmesine, tekrarlı işlerden ve darboğazlarından kurtulmasına yardımcı olmakta, kurumların kaynaklarını en verimli şekilde iş planlarına uygun çalışmasına destek olmak için varız.

Performans Yönetimi

Başarıya giden yolda hep birlikte koşuyoruz...

Kurumların vizyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi, stratejiyle doğru şekilde ilintilenmiş hedeflerin kurum geneline yayılması, ölçülmesi ve performans odaklı çalışmanın kurum kültürünün bir parçası haline gelmesiyle mümkündür.  Uzun vadeli kurum stratejik hedeflerine ulaşılması için bu hedeflerin çalışanların sorumluluk seviyelerine uygun olarak dengeli bir şekilde indirgenmesi, performans ölçümünde kısa vadeli hedeflere ulaşılması için gerekli metriklerin ölçümünün yanı sıra kurumun uzun vadede ulaşması istenen konuma taşıyacak çalışan yetkinlik boyutlarının da değerlendirilmesi gereklidir.  Dengeli performans yönetimi ile şirketin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayacak finansal ve finansal olmayan performans hedeflerinin takibi amaçlanmalıdır.
4NA Management Consulting olarak deneyimlerimizden yola çıkarak kuruma özel geliştirdiğimiz metotlarla stratejilerin hedeflerle yönetime dönüştürülmesi ve etkin bir performans sisteminin kurulmasını sağlamak için varız.

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Başarıya giden yolda ayak seslerimiz duyulsun...

Her arz kendi talebini yaratır anlayışı artık çok gerilerde kaldı. Pazarlama ve satışı başarıyla gerçekleştirilemeyen ürün veya hizmetlerin günümüzde hayatta kalması imkansız demektir. Doğru bir yöntemle oluşturulacak modern bir pazarlama ve satış sistemi her türlü kurum için kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu yönüyle işletmenin ve ürünlerinin/hizmetlerinin en iyi şekilde konumlandırılarak müşterilerine sunumunun sağlanması için gerekli satış organizasyonu sistemi ve uygulama desteğini pazarlama ve satış danışmanlığı hizmeti ile sağlamaktayız.

Stratejik planlama
Süreç Mühendisliği
Performans Y
Sat ve Paz Y

Bize Ulaşın

Acarlar E35 D15, Sariyer 34450, Istanbul

+90 507 441 59 41

  • YouTube
  • LinkedIn
bottom of page